ZASEBNOST IN PIŠKOTKI SPLETNE TRGOVINE HIŠAPOHIŠTVA.SI

7. VARNOST  IN PIŠKOTKI

7.1. Varnost

Spletna trgovina Hišapohištva.si uporablja tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov ter plačil. V te namene uporablja 256-bitni SSL.

7.2. Piškotki

Spletna trgovina Hišapohištva.si na svojih spletnih straneh (www.hisapohistva.si) uporablja spletne piškotke.

Piškotki so besedilne datoteke, ki se ob obisku in uporabi spletnega mesta shranijo na obiskovalčevo napravo, s katero obiskovalec dostopa do interneta. Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju obiskovalcu prijaznejših storitev. Shranjevanje piškotkov je pod vašim popolnim nadzorom, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabljate, hranjenje piškotkov omejite ali onemogočite. Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve na svojem računalniku prilagodi, tako da piškotke izključi ali jih pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše, zaradi česar pa morda ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. Piškotki ne omogočajo branja podatkov, shranjenih na trdem disku obiskovalca, ti ostanejo zaupni.

Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko piškotki obogatijo izkušnjo. Interakcija med obiskovalcem spletne trgovine in spletno trgovino je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša.

Spletna trgovina Hišapohištva.si s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše ter obiskovalcu bolj prijazno in osebno prilagojeno delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa spletni trgovini piškotki pomagajo pri analizi obiskovalcev in beleženju obiska (statistični nameni).

Ko uporabnik, ki želi postati registrirani uporabnik, potrdi svojo registracijo, poda tudi izrecno in osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja.

Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je uporabnik upravičen do določenih popustov in ugodnosti.

 

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z registracijo v sistemu Hišapohištva.si, konkretno s klikom na gumb »Registriraj se«, uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo pisno ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih dal na razpolago prodajalcu ob registraciji, kot tudi tistih, ki jih prodajalec na temelju teh splošnih pogojev poslovanje pridobiva v času, ko uporabnik/registrirani uporabnik/kupec uporablja sistem Hišapohištva.si.

Podatki, ki jih prodajalec pridobiva od uporabnika med uporabo sistema Hišapohištva.si so: pogostost nakupa, tipi kupljenega blaga, pogostosti plačil, lokacija stranke, sredstvo dostopa do spletne strani www.hisapohistva.si, tip in verzija brskalnika, s katerim uporabnik dostopa do spletne strani, operacijski sistem, ki ga uporabnik uporablja, ponudnik internetnih storitev uporabnika in spletna stran, s katere je uporabnik dostopil na spletno stran Hišapohištva.si.

Uporabnik se strinja in prodajalca pooblašča, da sme podatke iz prejšnje točke pridobivati, vpisovati, zbirati, urejati, shranjevati na strežnikih ali drugih pomnilnikih, lociranih v katerihkoli državah Evropskega gospodarskega prostora, jih sistematizirati v zbirke osebnih podatkov, avtomatizirano obdelovati, prilagajati, spreminjati, po prosti presoji priklicevati, vpogledovati, uporabljati, sporočati v okviru koncerna prodajalca, širiti, razvrščati, povezovati, blokirati, anonimizirati ali uničevati, ter predvsem uporabljati za namen izvajanja trgovske dejavnosti prodajalca, kar vključuje analiziranje, uporabo za marketinške raziskave, izsledke, akcije in druge marketinške potrebe; ter tudi uporabljati za namen direktnega kontaktiranja in obveščanja uporabnika o ponudbah in prodajnih akcijah prodajalca, kar sme prodajalec opravljati neposredno ali prek pooblaščenih pogodbenih partnerjev, ki izvajajo tovrstne akcije.

Uporabnik/registrirani uporabnik prostovoljno soglaša z uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi teh splošnih pogojev. Registrirani uporabnik ima pravico, da kadarkoli na podlagi aplikacije, ki jo omogoča sistem Hišapohištva.si, vpogleduje in popravlja zbrane osebne podatke. Registrirani uporabnik lahko zahteva izbris zbranih osebnih podatkov z elektronsko pošto, poslano na elektronski naslov info@hisapohistva.si.

Prodajalec zagotavlja, da bo vse podatke, ki mu jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval, brezpogojno varoval, ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005). Osebni podatki uporabnika/registriranega uporabnika/kupca se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Prodajalec zagotavlja, da uporabnikovih/kupčevih osebnih podatkov ne bo nikoli zlorabil, mu pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil zasebnosti uporabnika. Zbrane osebne podatke bo prodajalec izbrisal po dokončanju uporabe za naveden namen ali na zahtevo uporabnika.

.